Mirovni načrt

Enaindvajsetega maja 2015 je Keshe Fundacija (Keshe Foundation) v svojem rednem tedenskemu izobraževalnemu programu objavila začetek postopka za vzpostavitev predhodno obljubljenega svetovnega miru.

V tej objavi je bilo pojasnjeno, da se bo proces za dosego globalnega miru izoblikoval v prihajajočih mesecih med dnevnimi prenosi iz SSI (SSI = SpaceShip Institute) v Traniju v Italiji ter preko aktivnosti Keshe Fundacije in nadaljnjih objav novega znanja preko izobraževalnega odseka Fundacije.

Med izobraževalnim procesom v preteklih mesecih smo poučevali in v prihajajočih mesecih bomo nadaljevali z poučevanjem novih znanstvenih meril in sistemov, ki bodo omogočili in uveljavili Svetovni Mir s pomočjo uporabe nove tehnologije in aplikacij, ki iz tega izhajajo.

Poučevali bomo postopoma, korak po koraku ter pričeli z potrebnimi aktivnostmi za dosego končnega cilja Fundacije, in to je pospešiti ter dokončno uveljaviti svetovni mir z uporabo nove tehnologije.

S tem dokumentom postavljamo načrt za uveljavitev izmikajočega se miru med človeštvom preko kolektivnega napora prebivalcev tega planeta brez zanašanja se na katerikoli vlado ali vejo svetovnega nazora.

V tem načrtu se zanašamo na kolektivni napor človeške vrste, da razvije in svetovni javnosti dostavi tehnološko znanje, ki izniči potrebo po kakršnikoli vladi in s tem odstrani tudi potrebe po kakršnemkoli soglasju današnjih tako imenovanih nadzornikov človeških duš.

V celoti se zanašamo na zrelost človeka in njegovo razumevanje o tem kaj je povzročilo probleme v preteklosti in kako lahko te razrešimo.

V temu obdobju človeške zrelosti se ne zanašamo na nobeno vlado ali versko prepričanje, pač pa menimo, da je človek dovolj zrel, da prevzame odgovornost za svojo lastno usodo, da bo živel pravično in upravljal svoje zadeve v skladu z miroljubnim življenjem med ostalimi stvaritvami Boga na temu planetu in v celotnemu vesolju.

Naš načrt je preprost in jasen; Človek je potreboval milijone let, da je postal današnje destruktivno bitje, ker je videl rešitve z uničevanjem in končanjem procesov zgolj zato, da preživi in vlada temu svetu z dejanji kot je prehranjevanje z živalmi, ubijanjem soljudi, uničevanjem kultur, ras ali drugačnih svetovnih nazorov in prepričanj. Na ta način je vsilil svojo ozkoglednost in omejenost na premaganih bitjih.

Z objavo novega znanja smo pokazali, da lahko človek zadosti vsem njegovim eksistenčnim potrebam brez uničevanja drugih življenj ali povzročitve ran drugim dušam. Z razumevanjem, da so vse sile in energije Vesolja v njegovem dosegu, če le zbere znanje in inteligenco o tem kako jih uporabiti za podporo vseh drugih bitji.

Na ta način smo z objavo nove Univerzalne znanosti in tehnologije naredili korak k izbrisu potrebe po ubijanju in uničevanju iz človeške RNA in DNA, tako da mu nebo potrebno učiti otrok o napakah iz preteklosti. S tem smo prvič v življenju tega bitja vesolja sposobni uvesti proces pridobivanja brez potrebe po uničevanju kateregakoli drugega bitja tega vesolja.

Četudi človek ne preneha s svojimi običaji ubijanja in uničevanja bistva stvaritve na Zemlji, sedaj ko odpiramo vrata univerzalni znanosti in tehnologiji, da bo človek lahko potoval globoko v vesolje in se pridruži univerzalni skupnosti, bo človek razumel, da nevede ali vede ne sme uničevati drugih bitij za zadovoljevanje lastnih potreb po hrani ali imeti zlonamerne namene nasproti ostalim bitjem vesolja in njegovim kreacijam, da se zaščitijo pred konzumiranjem ali uničenjem in da to dejanje vodi k uničenju človeka v odprtih prostranstvih Univerzuma.

Tekom naših predavanj smo pokazali in učili kako ustvariti tako imenovano neodvisno plazmo, katera lahko sprosti dovolj energije za zadovoljitev potreb po energiji in za pokrivanje potreb po proizvodnji novih materialov, ko bo človek potoval v vesolje. Pokazali smo kako proizvesti energijo, ki vodi k ustvarjanju gibanja v vesolju brez potrebe po uničevanju ostalih entitet.

Pasti, ki jih prinaša ubijanje so bile človeku poznane, vendar mu kljub temu ni uspelo uiti iz tega večno zaprtega labirinta in upravičevanja ubijanja. Zatorej sedaj potrebujemo čas in nov pristop, da bo človek razumel in ukrepal ter pričel s procesom odvajanja od ubijanja, kajti ubijanje je globoko zakoreninjeno v njegovem vsakodnevnem življenjskem vzorcu že milijone let.

Zatorej sedaj vodimo človeka na poti stran od njegove navade ubijanja. Čeprav to nebo enostavno, potrebna bosta vztrajnost in razumevanje, pravilna smer pristopa in vedenja ter razumevanje delovanja vesolja. Mi smo tukaj, da vse to poučujemo.

Bolje je, da začnemo z majhnimi koraki, da bo človek lahko razumel in imel čas za razmislek o mirovnemu procesu.

V ta namen za prihodnje mesece predstavljamo naslednji načrt in če ne bo upoštevan, imamo na razpolago sredstva za uveljavitev volje večine človeške vrste po miroljubno sožitje med človekom in drugimi bitji v vesolju.

Za začetek določimo en dan miru v mesecu, začenši od Junija 2015, tako da človek prične z prizadevanjem in razmišljanjem o alternativni in pravilni poti.

Zato sledi:

 • Prvi mirovni dan je določen za 21. Junij 2015 in temu mirovnemu dnevu bosta sledila tudi 21. Julij 2015 in 21. Avgust 2015.
 • V Septembru, Oktobru in Novembru bosta dva mirovna dneva v mesecu, in sicer 21. in 22. dan v mesecu.
 • V Decembru 2015, Januarju 2016 in Februarju 2016 bomo povečali število mirovnih dni na tri dni v mesecu, in sicer od 21. do 23. dne v mesecu.
 • Od 21. marca 2016 bomo povečali število mirovnih dni na 7 dni v mesecu od 21. do 27. dne v vsakem mesecu za naslednje tri mesece.
 • Od 21. Junija 2016 bomo podaljšali število mirovnih dni na 14 dni v mesecu, zopet za naslednje tri mesece.
 • Od 21. Septembra 2016 bomo povečali število mirovnih dni na 21 dni v mesecu za naslednje tri mesece.
 • Od 21. Decembra 2016 zahtevamo in uveljavljamo mir za nedoločen čas.

V teh mirovnih dneh dajemo vojskam sveta čas in od njih pričakujemo, da ne izstrelijo enega samega naboja, niti ne izstrelijo naboja za potrebe urjenja.

Pričakujemo da se bodo s tem načrtom za mirovni proces seznanile vse strani vpletene v kakršnekoli vojne in ostale konflikte, najsi bodo bo to vojske, teroristične skupine ali nasprotujoče si strani iste vrste.

Postopek doseganja miru bomo izvajali in delili vsi člani Keshe Fundacije, njeni podporniki in ostale zainteresirane skupine z postavitvijo reaktorjev tipa zvezdne formacije in sočasnim ustvarjanjem sil magnetnega polja za utišanje orožja po vsemu svetu, kot smo ta postopek pokazali na Božični dan leta 2014 s pomočjo treh postavitev reaktorjev tipa zvezdne formacije na različnih koncih sveta. Ena postavitev je bila v Nemčiji, druga v Kanadi in tretja v Italiji. Sočasno koordinacija teh treh postavitev je ustavila delovanje reaktorja v Italiji, kar je bilo v živo predvajano na internetu z namenom, da pokažemo našo namero in našo voljo.

Proces izgradnje in upravljanja vesoljskih reaktorjev pospešeno poučujemo v našem Spaceship Inštitutu, ki se v živo prenaša tudi preko interneta. Kmalu bomo pričeli s testiranjem prve serije teh reaktorjev in njihov vpliv na posebej za ta namen izbranih satelitih, ki bi nam naj bili dodeljeni za testiranje iz strani različnih vojsk sveta. Delovanje satelitov bo ustavljeno ob prenosu v živo preko interneta in s svetovnimi voditelji, ki bodo nadzirali ta proces.

Kot smo že napovedali, bo temu sledila ustavitev gibanja vojnih ladji in vojnih letal, ki bodo dodeljena Fundaciji s strani ustreznih miroljubnih nacij za testiranje tega koncepta.

Na ta način bomo naredili konec sedanjim neomejenim izdatkom za vojaška orožja, katerih uporaba bo z uvedbo nove tehnologije postala zastarela.

S tem bodo vlade razbremenjene stroškov za nabavo vojaškega orožja in tako lahko ta finančna sredstva namenijo za proizvodnjo orodji in sistemov za mirovne namene in za pokrivanje osnovnih potreb njihovega prebivalstva, kot so izgradnja bivališč in oskrba s hrano.

Mi se ne zoperstavljamo svetovnim vladam, pač pa postavljamo ozadje za dokaz, da je trenutna vojaška in obrambna tehnologija zastarela in da ni potrebe za njihovo prenovo ali nadaljnja trošenja za vojaške namene.

Našo vesoljsko tehnologijo delimo z vsemi narodi in če testi, ki dokazujejo zastarelost vojaške industrije ne bodo sprejeti, bodo člani in podporniki Fundacije po vsem svetu izbrali satelite, katerih delovanje bo zaustavljeno. Svetovne vlade bomo obvestili o nameri po uporabi vesoljske tehnologije Keshe Fundacije, tako da bodo poskrbeli da med blokado satelit ne bo v uporabi.

V temu trimesečnem premoru od 21. Junija 2015 do 21. Septembra 2015 bomo vladam dali priložnost za začetek postopka prestrukturiranja delovanja vojaške industrije in podjetij za proizvodnjo orožja v proizvodnjo novih sistemov nove tehnologije za miroljubne namene tako, da s tem ohranijo delovna mesta.

S tem načrtom pozivamo vse podpornike Keshe Fundacije, da omogočijo nacionalnim voditeljem in duhovnim voditeljem v vaših skupnostih ter vsem ostalim prebivalcem seznanitev z našo namero za začetek mirovnega procesa začenši z 21. Junijem 2015.

Če v prvih treh mesecih med svetovnimi voditelji ne bomo zaznali pozitivnega premika v mirovnemu procesu, bomo začeli s postopkom prikazovanja sposobnosti tehnologije in naše volje po pričetku mirovnega procesa kot en narod, en planet, in ena Keshe Fundacije družina.

V tem procesu uveljavljanja miru ne bomo nikogar ranili ali prizadeli nobene duše, ne bomo povzročili strukturne škode, fizične ali finančne izgube kateremukoli narodu. Bomo pa ustavili vojaške ladje na odprtem morju in onesposobili bojna letala vseh narodov na vzletno-pristajalnih stezah, izbrisali bomo spomin vseh tako imenovanih oboroženih ljudi, da se ne bodo mogli spomniti zakaj nosijo orožje in za kaj so se borili.

Tokrat ne bo kazni za nikogar, pač pa le postopen razvoj in objave več nove tehnologije, tako da bodo stari načini zastareli.

Na ta način bo v javni domeni objavljenega vedno več novega znanja, znanosti in tehnologije preko vsakodnevna poučevanja Spaceship Inštituta, kar bo posledično vodilo v razoroževanje, poenotenje človeštva in konec vseh vojn.

Ti tehnološki napredki, ki so bili prikazani, so:

 • sistemi za zajem CO2
 • sistemi za povrnitev zdravja
 • sistemi reaktorjev v zvezdni formacij za nastanek vertikalnega dviga in gibanja
 • sistemi za pridobivanje vode
 • ustvarjanje energije z uporabo GANS in Nano slojev

Dobrodošli so vsi, ki podpirajo ta korak in če bo potrebno, bomo človeku pokazali, da se bo zaradi strahu pred izgubo strinjal ter se povezal in bo primoran izbrisati vojaški značaj in nasilne namere iz njegovega spomina.

Imamo tehnologijo, da to naredimo. V zadnjih desetih letih smo pokazali zmožnosti, ki nam jih nudi tehnologija in sedaj smo pripravljeni, da jo uporabimo za pričetek postopek načrta za dosego miru.

Politične in verske voditelje vabimo, da se nam pridružijo v prizadevanjih za dosego tega cilja, kajti če sami izvedemo ta korak ne bo nobene potrebe po nobeni od teh funkcij, saj oboji v preteklosti pri vodenju človeka niso bili uspešni.

Kot ustanovitelj Keshe Fundacije sem odločen, da izvedem ta proces. V preteklosti smo vladam dovolili razdvojenost med mirom in vojno, sedaj pa dovolimo prebivalcem planeta, da vzamejo prihodnost v svoje roke in v univerzalni skupnosti zavzamejo pozicijo miroljubnih bitji in spremembo njihovega starega vedenja.

S tem procesom bomo zaključili s starim sistemom parcialnega vodenja v obliki predsednikov in kraljev, ter zaustavili verske organizacije pri njihovih zlorabah.

Končal sem vse verske procese in zlorabe v imenu Boga ter preprečil proces uporabe božjega imena za zlorabo človeka.

S tem mirovnim načrtom razglašam nov cikel za človeka na Zemlji in s tem mirovnim ciklom, z zaupanjem v enotnost duše in v ukrepanje, da nova obljuba enotnosti postane realnost, saj imam na razpolago znanje in sredstva Vesolja, da dosežem mir na temu planetu še v času mojega življenja.

Ne sprejmem nobenega odmika ali pogajanj, ampak samo pot, ki je predstavljena v temu dokumentu.

Sprememba mora priti od znotraj, kajti če jo vsilim bo to kruto in nevzdržno za slehernega človeka.

S tem odprtim pismom pozivam svetovne voditelje, da pričnejo s pogovori o vsesplošni razorožitvi vseh vojsk in če bo potrebno bom dal zagotovilo, da noben človek ne bo prizadel ostalih ljudi.

V tem procesu ne prevzamem nobene pozicije razen nadzora človekovega procesa, da doseže mir preko pravilnega prehodnega obdobja.

Na voljo imam vse kar ponuja vesolje, da uveljavim spremembo, vendar pa je v rokah človeka, da prične ta proces in mu pri temu mu lahko le pomagam.

V mojem imenu bom ukrepal in v mojem imenu bom uspel, če bo potrebno z golimi rokami.

Moja namera za dosego miru v napovedanem času, je moja želja in moj ukaz in od tega ni možno odstopiti.

Pozivam vse ljudi miru, da se združijo ob pričetku najlepšega obdobja za človeka na zlomljenem krilu ogrožene ptice imenovane Zemlja, ki potuje skozi prostor vesolja.

V MOJEM IMENU
(četudi bi nekateri radi klicali to mesija)
27.5.2015

Vir: http://keshefoundation.org/new-horizons/peace-roadmap/157-world-peace/371-the-peace-roadmap-slovenian